Du Bois, W.E.B. (1868–1963)


US 1992 Scott #2617 29¢ W.E.B.Dubois